PostNL krijgt meer ruimte voor uitvoering Universele Postdienst

Postbedrijf PostNL krijgt meer ruimte om de universele postdienst (UPD) rendabel te kunnen uitvoeren.

Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) op 27 maart 2013 in een brief aan de Tweede Kamer. Kamp acht het noodzakelijk nadere maatregelen te treffen om de kostendekkendheid en betaalbaarheid van de UPD te waarborgen. Hij overweegt daarbij aanpassingen in het geheel van de UPD-verplichtingen alsmede de tariefregulering. De maatregelen worden uitgewerkt in een toekomstvisie op de postmarkt, die minister Kamp in mei 2013 naar de Tweede Kamer zal sturen.