Overtreding cookiewet kost de NPO 25.000 euro

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft aan de Stichting Nederlandse Publieke Omroep een last onder dwangsom opgelegd om haar te dwingen alsnog te voldoen aan de cookiewet.

Omdat de NPO niet tijdig aan die opdracht heeft voldaan, heeft zij begin november een dwangsom van 25.000 euro moeten betalen. Omdat de last daarna wel correct is nageleefd, zijn er geen verdere dwangsommen geïnd. Het invorderingsbesluit van de ACM bevat nog een keer de aanleiding voor het opleggen van de dwangsom. Kort samengevat: de NPO informeerde gebruikers niet of onvoldoende over het gebruik van cookies en verkreeg niet of niet op de juiste wijze toestemming.

Opmerkelijk genoeg stelt de ACM de NPO ook aansprakelijk voor cookies van derde partijen. In het laatste Kamerdebat over de toelichting bij herziening van de cookiewet (die nu in de Eerste Kamer ligt) maakte minister Kamp nog eens duidelijk dat de werkelijke plaatser/uitlezer van de informatie moet zorgen voor informatie en toestemming aan de internetter, en dat kan ook een derde partij zijn. Natuurlijk is het vanuit praktische overwegingen gebruikelijk dat websites namens derde partijen informeren en toestemming verkrijgen, maar dat maakt die websites niet automatisch normadressaat (de partij tot wie de wet zich richt). Of de NPO tegen dit punt in bezwaar is gegaan is niet bekend. Hopelijk doet zij dit wel, omdat anders deze afwijkende interpretatie van de cookiewet bijna de status van wet kan krijgen.

Meer informatie