OPTA publiceert Standpunt Telemarketing 2011

OPTA heeft recentelijk haar Standpunt Telemarketing 2011 gepubliceerd. Hierin geeft de telecomtoezichthouder uitleg over haar interpretatie en toepassing van de telemarketingregels in de handhavingspraktijk. 

Vooral het begrip ‘ongevraagde communicatie’ (onder 3. Belangrijke begrippen) wordt door de OPTA op een zeer strikte manier uitgelegd; zelfs wanneer een consument bijvoorbeeld door het invullen van een enquête of het meedoen aan een prijsvraag heeft ingestemd met gebruik van zijn contactgegevens is er volgens de OPTA nog steeds sprake van ongevraagde communicatie. De telefoonnummers van deze consumenten moeten daarom volgens de OPTA nog altijd worden ontdubbeld met het Bel-me-niet Register.

De OPTA geeft aan dat deze consumenten alleen gebeld mogen worden wanneer zij met zoveel woorden zelf verzoeken om communicatie. Daaronder verstaat de OPTA bijvoorbeeld een verzoek dat door de consument actief via een (web)formulier of antwoordkaart kenbaar wordt gemaakt, waarbij het verzoek ten minste de naam van het bedrijf of de organisatie én het onderwerp van gesprek moet bevatten. De OPTA spreekt zich in haar Standpunt (onder 4. Uitzonderingen op de regels) bovendien uit over de duur van de klantrelatie in relatie tot de uitzondering voor ‘bestaande klanten’ en over de betekenis van ‘soortgelijke producten en diensten’ die is gekoppeld aan deze uitzondering.