Openbare Jaarvergadering over toekomst NUV

Op donderdag 28 januari 2016 organiseerde het Nederlands Uitgeversverbond zijn Openbare Jaarvergadering, met als thema ‘Verbinden met de toekomst’. Centraal in de bijeenkomst stonden de ontwikkelingen in de branche en de toekomstige rol voor het NUV als brancheorganisatie.

Veranderingen binnen NUV
Ruim 180 genodigden bezochten de bijeenkomst, die dit keer plaatsvond in De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Interim-directeur Ruud Schets opende het middagprogramma en lichtte de aanwezigen in over aanstaande veranderingen binnen het NUV. In 2015 startte de brancheorganisatie een herpositioneringstraject om vast te stellen welke visie en doelstellingen het NUV heeft ten aanzien van de ontwikkelingen in de branche. Aanleiding hiertoe was de voorgenomen werving en selectie van een nieuwe directeur van het NUV.
Schets lichtte een aantal uitkomsten van dit traject nader toe.

  • Het NUV zal zich ontwikkelen tot een Media Expertisecentrum, dat zich richt op kleine, middelgrote en grote ondernemers in de mediabranche (te denken valt aan onder meer uitgevers, tv-zenders, radiozenders, multichannels).
  • Het NUV richt een servicecentrum in voor specifieke dienstverlening aan individuele ledenbedrijven.
  • Het NUV richt zich inhoudelijk op vier thema’s, te weten het auteursrecht (intellectual property en copyright), big data en privacy, digitalisering/innovatie en sociaal beleid.
  • Het NUV zet zich in voor het delen van kennis via NUV Academy.
  • Het NUV blijft zich inzetten voor betrokkenheid met de groepsverenigingen, maar ook met externe partijen als NVPI, IAB, VCO en VCR.
  • Het NUV zal de bureauorganisatie meer flexibel en efficiënter maken, onder meer met een structurele kostenbesparing.
  • In 2016 dienen alle onderdelen van het noodzakelijke veranderingsvoorstel te zijn geïmplementeerd.

Branchevereniging 3.0
Tweede spreker van de dag was Ivan Pouwels van Van Spaendonck BrancheAdvies. In zijn bijdrage ging Pouwels in op een aantal ontwikkelingen in het verenigingswezen. Conclusie van zijn betoog is dat ‘de branchevereniging 3.0’ zich zal moeten richten op lobby ‘vóór’ zaken (in tegenstelling tot het hedendaagse lobbyen ‘tegen’), met een focus op innovatie en creativiteit door te vertrouwen op andere partijen en het openstellen van het eigen netwerk. Sleutelwoord is volgens Pouwels samenwerken.

Dynamische concentratietheorie
Keynote spreker Derk Haank, CEO van Springer Nature, gaf de aanwezigen zijn visie op innovatief ondernemerschap in de uitgeverijsector. Rode draad in zijn verhaal was een grafiek uit één van zijn oude studieboeken: Dynamische concentratietheorie. Volgens Haank begeeft de traditionele uitgeefindustrie zich richting het einde van de levenscyclus en is innovatief ondernemerschap noodzakelijk. Positieve noot van zijn kant was dat, ook binnen een ‘stervende’ bedrijfstak, er nog voldoende winstmarges haalbaar zijn.

Slotwoord Loek Hermans
Anders dan voorafgaande edities van de Openbare Jaarvergadering sloot NUV-voorzitter Loek Hermans ditmaal de bijeenkomst af. Hermans benadrukte nogmaals dat veranderingen nodig zijn binnen zowel ondernemingen in de media-industrie als binnen het NUV. Maar wel met een onverminderde focus op het belang van auteursrecht en de bescherming van investeringen die mediaondernemingen doen om informatie te exploiteren.

Na afloop werden alle gasten uitgenodigd voor een borrel met een muzikale bijdrage door NVPI-collega Martijn Schok en zijn combo.

Foto-impressie (fotograaf Rogier Bos)

NUV jaarvergadering Jan2016-30
NUV jaarvergadering Jan2016-50NUV jaarvergadering Jan2016-53NUV jaarvergadering Jan2016-64NUV jaarvergadering Jan2016-73NUV jaarvergadering Jan2016-79

Van links naar rechts:
Ruud Schets (directeur a.i. NUV), Ivan Pouwels (senior consultant Van Spaendonck BrancheAdvies), Derk Haank (CEO Springer Nature), Loek Hermans (voorzitter NUV)