Opdrachtgever aansprakelijk bij bedrijfsongeval zzp’er

Het lijkt erop dat zzp’ers steeds beter worden beschermd. De Hoge Raad wees arrest in een zaak waarin een zzp’er gedurende de uitvoering van de werkzaamheden bij een derde ernstig gewond raakte en ten gevolge daarvan zijn onderbeen verloor. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering had deze zzp’er niet afgesloten en hij stelde zijn opdrachtgever aansprakelijk voor zijn schade.

De Hoge Raad was van oordeel dat bedrijven op gelijke voet als werknemers aansprakelijk kunnen zijn voor de schade die zzp’ers lijden als ze veiligheidsmaatregelen niet naleven. Voorwaarde is wel dat het werk dat de zzp’er verricht, behoort tot de ‘normale bedrijfsuitoefening’. Dit lijkt een aanzienlijke beperking maar het arrest maakt meteen duidelijk dat hier van de feitelijke situatie dient te worden uitgegaan en dat al snel aan deze voorwaarde is voldaan. Een belangrijk aspect bij de beoordeling van de aansprakelijkheid is in hoeverre de zzp’er voor de zorg voor zijn veiligheid afhankelijk is van de opdrachtgever en in hoeverre de opdrachtgever daar invloed op heeft. In de onderhavige zaak werkte de zzp’er echter in opdracht van bedrijf X op locatie van bedrijf Y en dat was voor de Hoge Raad geen reden om aansprakelijkheid van opdrachtgever X uit te sluiten.

Op het eerste gezicht lijkt dit arrest een behoorlijke impact te hebben, maar de exacte reikwijdte ervan is op dit moment nog niet geheel helder; zo is het bijvoorbeeld nog de vraag of uitgevers ook verantwoordelijk zijn voor de arbeidsomstandigheden thuis en op locatie, en of ze aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade die freelance auteurs en redactiemedewerkers daar oplopen als zij de gestelde veiligheidsvoorschriften niet naleven, variërend van RSI-klachten tot letselschade ten gevolge van ongevallen. Het NUV zal dit nader onderzoeken en komt later met een analyse.

Werkgeverskoepel VNO-NCW heeft al laten weten dat zelfstandigen die op individuele basis een opdracht voor een bedrijf doen, wat hem betreft niet onder de arboverantwoordelijkheid van die onderneming vallen. VNO-NCW acht het voorbarig om op basis van het arrest te concluderen dat werkgevers in het vervolg dezelfde zorgplicht hebben voor zzp’ers als voor werknemers. De koepel wijst er bovendien op dat de lagere rechter nog moet bepalen of de onderneming in kwestie aan zijn zorgplicht heeft voldaan (De Hoge Raad kijkt niet zoals een rechtbank of gerechtshof naar de feiten. Hij onderzoekt alleen of het gerechtshof de wet en de procesregels juist heeft toegepast).