Oordeel Europees Hof: laag btw-tarief voor e-books mag niet

Europese lidstaten mogen geen verlaagd btw-tarief hanteren voor e-books. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie op 5 maart 2015 in een zaak aangespannen door de Europese Commissie tegen Luxemburg en Frankrijk. Beide landen hanteren sinds 2012 het lage btw-tarief op e-books. Het Europees Hof acht dit in strijd met de Europese regels.

Elektronische diensten
Op basis van Annex III van de Europese btw-richtlijn geldt een laag btw-tarief voor boeken, kranten en tijdschriften. Digitale media (zonder fysieke drager) zoals e-books worden beschouwd als elektronische dienst. ‘Volgens het Europees Hof vallen elektronische diensten buiten de reikwijdte van Annex III waardoor het standaard btw-tarief geldt.’

Duidelijke bepaling ontbreekt
Vergelijkbare goederen en diensten moeten op dezelfde wijze worden belast. Voor uitgeefproducten geldt dit nu niet, waardoor geen sprake is van fiscale neutraliteit. Het Hof is echter van mening dat ‘de werkingssfeer van het verlaagd tarief bij gebreke van een duidelijke bepaling niet op grond van fiscale neutraliteit kan worden uitgebreid’. Een inhoudelijke toetsing van het neutraliteitsbeginsel bij boeken en e-books laat het Hof daarbij opvallend genoeg achterwege.

Europese Commissie aan zet
Het NUV vindt de uitspraak van het Europees Hof teleurstellend en roept de Nederlandse regering en de Europese Commissie op nu snel werk te maken van aanpassing van de regelgeving in Europa. De Europese wetgeving loopt steeds verder achter op de economische realiteit. Het forse btw-verschil voor digitale media remt de innovatie in de sector, waar juist volop wordt geïnvesteerd in digitale media, in lijn met de behoefte van de consument.