Ontslagbescherming freelancers per 1 juli 2015 vervallen

Vanaf 1 juli jl. is de volledige Wet werk en zekerheid van kracht. Een van de gevolgen daarvan is dat de ontslagbescherming van freelancer auteurs en redactiemedewerkers en andere opdrachtnemers komt te vervallen.

Tot 1 juli mochten freelancers met maximaal twee opdrachtgevers alleen worden ontslagen met een ontslagvergunning. Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA), waarin ontslagbescherming was geregeld, kende namelijk een ruimere doelgroep dan alleen werknemers met een arbeidsovereenkomst. Zelfs de houder van een VAR-wuo die op het moment van het ‘ontslag’ maximaal twee opdrachtgevers had kon ontslagbescherming afdwingen, want ‘zelfstandige beroeps- of bedrijfsuitoefening’ was geen uitzondering op het BBA.

Dat de wettelijke ontslagbescherming is vervallen betekent niet dat opdrachtgevers per direct afscheid kunnen nemen van een freelancer; soms zal op grond van gerechtvaardigde verwachtingen een redelijke opzegtermijn in acht genomen moeten worden.