Onderhandelingen raam-cao van start

Werkgevers- en werknemerspartijen zijn begonnen met het paritair overleg over de raam-cao. In een tijdsbestek van een paar maanden moet een flink aantal onderwerpen uit de doorlopende tekst van de raam-cao worden besproken om uiteindelijk tot één nieuwe cao voor de uitgeverijsector te komen.

Wij houden u via de NUV-nieuwsbrief op de hoogte van de onderhandelingen.