Omstreden wet voor zzp’ers langer opgeschort

De omstreden Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) die voor veel zzp’ers ongunstig zou uitpakken, blijft langer opgeschort. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft besloten de handhaving uit te stellen tot in elk geval 1 juli 2018.

De wet was eerder al tot 1 januari 2018 opgeschort na felle kritiek. Voor veel opdrachtgevers waren de nieuwe regels onduidelijk, waardoor ze terughoudend waren zzp’ers in dienst te nemen. Hierdoor liepen veel zelfstandigen opdrachten mis.

Deze opschorting betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf wordt geconstateerd dat er sprake is van een dienstbetrekking. Dat geldt overigens niet voor kwaadwillenden.

De wet had tot doel om een beter onderscheid te kunnen maken tussen zzp’ers en mensen in loondienst, en om verkapte dienstbetrekkingen van zelfstandigen tegen te gaan. Maar er bleven veel onduidelijkheden, omdat de arbeidswetgeving niet meer past bij de huidige praktijk.

Een nieuw kabinet kan de kwestie aanpakken. Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten voldoende tijd krijgen om hun werkwijze zo nodig aan te passen, aldus Wiebes.

De handhaving richt zich nu eerst op de ernstigste gevallen. Het gaat daarbij niet om een zelfstandige professional bij wie onduidelijkheid is over de gezagsrelatie, meldt de staatssecretaris. Er worden alleen gevallen bekeken waarin opdrachtgevers ‘ opereren in een context van opzet, fraude of zwendel.’

Zie brief van de staatssecretaris van Financiën aan de voorzitter van de Tweede Kamer.