NUV tegen plan btw-verhoging kabinet

Het kabinet wil voor de meeste producten en diensten het verlaagd btw-tarief van 6 procent afschaffen. Alleen de ‘boodschappenkar’ wordt nog ontzien. Volgens bronnen in Den Haag is dat een van de plannen voor de herziening van het belastingstelsel die het kabinet vanavond aan de oppositie voorlegt. De maatregel zou een directe kostenverhoging van 15 procent betekenen voor uitgaven als boeken, dagbladen, leermiddelen, vakbladen en tijdschriften in fysieke vorm. Niet alleen desastreus voor de uitgeefsector, maar ook het maatschappelijk belang is in het geding. Neem het belang van uitgeefproducten voor onze democratie, cultuur en scholing.

Sector in transitie

Veel uitgeverijen zijn in transitie als gevolg van de digitalisering. Dit vereist belangrijke investeringen. De uitgeefsector staat onder grote druk, mede door de snel veranderende samenleving en informatieconsumptie. Uitgevers moeten alle zeilen bijzetten om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden. Verhoging van het btw-tarief zal leiden tot vraaguitval en desastreuze gevolgen hebben voor de bedrijfstak, de werkgelegenheid en de pluriformiteit in het aanbod.

De Europese Commissie heeft dit voorjaar de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de impact van het schrappen van het verlaagd btw-tarief voor printmedia. De impact blijkt enorm. De geleidelijke daling die voor boeken voor de komende 13 jaar is voorspeld, voor tijdschriften de komende 14 jaar en voor dagbladen de komende 24 jaar, zal zich dan in één klap voltrekken.

Opmerkelijke wending

Het afgelopen halfjaar was het btw-tarief voor digitale media (standaardtarief) diverse keren onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Wiebes (Financiën) noemde het btw-verschil tussen fysieke en digitale media ‘achterhaald en idioot’. Hij beloofde zich in Europa in te zetten om ook digitale media onder het verlaagde tarief te brengen. Als de actuele berichtgeving klopt, heeft de staatssecretaris een opmerkelijke wending gemaakt. Nog opmerkelijker is het, dat dit gebeurt nu beleidsmakers zich in Brussel juist hard maken voor een verlaagd tarief voor online publicaties en voor 2016 een wijzigingsvoorstel hebben aangekondigd.