NUV spreekt Europarlementariërs over toekomst auteursrecht

Op dinsdag 25 april 2017 voerde het NUV gezamenlijk met VNO-NCW gesprekken over de toekomst van het auteursrecht in de Europese Unie met Nederlandse Europarlementariërs.

Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) ging onder meer in op het recht op billijke vergoeding, de voorgestelde excepties en het voorgestelde uitgeversrecht in gesprekken met Esther de Lange (CDA/EVP), Cora van Nieuwenhuizen (VVD/ALDE) en Lambert van Nistelrooij (CDA/EVP).

Het NUV benadrukte dat het belangrijk is dat de Europese Commissie voorstelt om lidstaten weer de mogelijkheid te geven om uitgevers mee te laten delen in de inkomsten uit auteursrechtelijke collectieve heffingen, zoals Reprorecht en Thuiskopie.
In de praktijk was dit jarenlang de gangbare regeling, maar door de uitspraak van het Europees Hof van Justitie in het HP/Reprobel-arrest leek deze onzeker geworden.

In haar voorstel introduceert de Europese Commissie enkele nieuwe excepties, bijvoorbeeld voor tekst- en datamining. Het NUV is van mening dat het uitgangspunt moet zijn dat licenties in beginsel boven excepties gaan. Personen die gebruikmaken van een exceptie mogen dit vervolgens slechts als zij op legale wijze toegang tot de betreffende content hebben, aldus de brancheorganisatie.
Ook dient te worden voorkomen dat er een kralenketting kan worden geregen van excepties.

Uitgeversrecht vergroot rechtszekerheid
Voor uitgevers van nieuwsmedia, magazines, vakinformatieve en wetenschappelijke publicaties is rechtszekerheid in de vorm van een stevig fundament om eerlijke overeenkomsten met derden te sluiten over digitaal hergebruik van producties essentieel om te kunnen voortbestaan.

Volgens het NUV is het uitgeversrecht, zoals de Europese Commissie het voorstelde, positief voor uitgevers van nieuwsmedia en magazines. Het biedt hun een stevig juridisch fundament om digitale publicaties te beschermen en zal bijdragen aan het behoud van een pluriform aanbod van online journalistiek.
Bovendien zal het voorgestelde uitgeversrecht de werking van het internet niet beperken. Zo blijft het voor internetgebruikers expliciet mogelijk om hyperlinks te delen.