NUV reageert op standpunt regering auteursrecht

Het NUV heeft gisteren een position paper gestuurd naar de woordvoerders auteursrecht in de Tweede Kamer. Het is een reactie op de bijdrage van de regering aan de EU-consultatie over het auteursrecht.

Strekking van de brief is dat, anders dan wat de regering beweert, de huidige uitzonderingen in de Auteurswet ook in het digitale tijdperk goed functioneren en een duidelijk kader bieden. Dit mede dankzij hun mediumneutrale formulering en open normen. Het NUV is van mening dat binnen dat kader flexibel kan worden ingespeeld op de ontwikkelingen in de markt, bijvoorbeeld door zelfregulering, zoals dat in de praktijk al veel gebeurt.

Een open fair use-exceptie in plaats van de huidige excepties zal niet de door de regering bepleite duidelijkheid bieden en zal leiden tot rechtsonzekerheid.

Het NUV maakt in het position paper de zorgen van Nederlandse uitgevers hierover kenbaar en verzoekt de Kamerleden hiermee rekening te houden tijdens de behandeling van de reactie van het kabinet op de consultatie over auteursrecht.

Lees hier het position paper.
Lees hier meer over de bijdrage van het NUV aan de EU-consultatie Auteursrecht.