NUV en Belastingdienst tekenen Convenant Uitgeefsector

Vorige week, 26 juni, hebben het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) en de Belastingdienst het Convenant Uitgeefsector ondertekend.

Dit koepelconvenant omvat, behalve de bestaande afspraken, nieuwe deelafspraken op fiscaal terrein voor de uitgeefsector. Met het convenant publiceren het NUV en de Belastingdienst op eenduidige wijze en op één centrale plaats alle gemaakte afspraken. Een nieuwe stap in het constructieve overleg tussen de beide partijen.

Lees het volledige persbericht.