NUV dringt aan op schrappen blokkeerbevoegdheid bij kansspeladvertentie

Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) heeft deelgenomen aan de consultatie van het ministerie van V&J over het wetsvoorstel Kansspelen op afstand. Dit wetsvoorstel legaliseert onder voorwaarden online kansspelen en daarom leek het vooral gunstig uit te pakken voor uitgevers. Die mogen advertenties gaan plaatsen voor een – vooralsnog onbeperkt aantal – aanbieders van online kansspelen en zo extra advertentie-inkomsten genereren. Echter, het wetsvoorstel bevat ook een, voor uitgevers en het Nederlandse publiek, uiterst zorgelijke bepaling: art. 34n.

Deze bepaling biedt de Kansspelautoriteit de bevoegdheid om websites te blokkeren die kansspelen aanbieden zonder Nederlandse vergunning én websites die daarvoor alleen maar adverteren. Het NUV heeft er de staatssecretaris van V&J in een position paper op gewezen dat de geconstateerde overtreding ook met een minder vergaande maatregel beëindigd kan worden (subsidiariteit) en dat de inbreuk op de vrijheid van meningsuiting die het gevolg is van een blokkade niet gerechtvaardigd wordt met het beoogde doel (proportionaliteit). Van groot belang is verder de potentiële financiële schade voor advertentieafhankelijke media wanneer websites, inclusief alle redactionele content en de overige advertenties zonder enige voorafgaande rechterlijke toetsing, op zwart gezet kunnen worden. Dit laatste aspect is ook een reden voor het NUV om de minister van EZ, Henk Kamp (VVD) te informeren over de bezwaren tegen het wetsvoorstel en hem te vragen om zijn steun.

Natuurlijk weigeren websitehouders advertenties die in strijd zijn met de wet en in contracten en algemene advertentievoorwaarden worden adverteerders contractueel verplicht zich te houden aan de reclamewet- en regelgeving. Echter, ook de advertentiemarkt innoveert; websitehouders veilen tegenwoordig geautomatiseerd hun advertentieruimte (real time bidding). Dit gebeurt in een fractie van een seconde, zonder menselijke tussenkomst en zonder dat een toets op compliance mogelijk is. Ook als de advertentievoorwaarden het uitdrukkelijk verbieden kan er zo toch ongewild een kansspeladvertentie doorglippen. Zeker in deze situatie is het blokkeren van de website een buitenproportioneel zware sanctie.

Behalve de bezwaren tegen dit wetsvoorstel heeft het NUV laten weten het als een zeer zorgelijke ontwikkeling te zien dat de overheid steeds vaker de bevoegdheid naar zich lijkt te willen toetrekken om websites en alle daarop getoonde content en advertenties te blokkeren. Op grond van het wetsvoorstel Computercriminaliteit III kan een verdenking van discriminatie of smaad (delicten die zeer dicht tegen de vrijheid van meningsuiting aan liggen) al voldoende zijn voor een blokkering, maar daarvoor is tenminste nog een rechterlijke machtiging vereist. Zou de kansspelautoriteit nu de bevoegdheid krijgen om websites zelfs zonder enige rechterlijke toets op zwart te zetten, dan zou dit de deur wagenwijd openzetten voor gebruik van deze vergaande bevoegdheid voor allerhande overtredingen of delicten en toezichthouders. In een democratische samenleving is het onwenselijk, ondenkbaar en volstrekt onacceptabel om het recht op vrijheid van meningsuiting op die manier dermate ernstig in te perken. Dit nog afgezien van de financiële schade die het blokkeren van websites met zich meebrengt voor aanbieders.

Andere deelnemers aan de consultatie steunen het standpunt van het NUV. Hun bijdragen en die van het NUV vindt u op de website Overheidsconsultaties.nl.