NUV Academy

Professionalisering en netwerken

NUV Academy is het professionaliserings- en netwerkplatform voor de uitgeefbranche. Met NUV Academy ondersteunt het NUV zijn leden concreet bij hun transformatie tot professionele digitale mediaondernemingen. Door de voortschrijdende technologisering en mediaconvergentie in de uitgeefindustrie is er binnen alle uitgeefsectoren behoefte aan permanente kennisupdate en vaardigheidsontwikkeling ten aanzien van een veelheid van thema’s die samenhangen met digitaal uitgeven, op zowel strategisch als operationeel niveau.

Alle uitgeefsectoren hebben te maken met vraagstukken over digitale transformatie en mediaconvergentie. NUV Academy brengt medewerkers van NUV-lidbedrijven samen, zodat zij kennis en best practices kunnen delen via strategische en themabijeenkomsten. Ook stelt NUV Academy specifieke programma’s samen op verzoek van de vijf bij het NUV aangesloten groepsverenigingen.

NUV Academy ontwikkelt bijvoorbeeld:

  • netwerkbijeenkomsten voor CEO’s en directies van NUV-leden;
  • themabijeenkomsten voor het operationeel management van NUV-leden over digitale topics;
  • kortingen voor leden op relevant cursusaanbod en bijeenkomsten van derden;
  • uitgeefsectorspecifieke activiteiten.

NUV Academy voorziet in:

  • versterking van de uitgeefindustrie van binnenuit;
  • vergroting van de exposure van de uitgeefindustrie bij stakeholders;
  • professionalisering van de branche;
  • een (additioneeel) opleidingsaanbod voor NUV-leden;
  • een platform voor talent, samenwerkingspartners en acquisitieproposities.

Themabijeenkomsten

NUV Academy biedt een interessant programma op het gebied van innovatie en digitaal uitgeven. Voor de themabijeenkomsten wordt samengewerkt met inspirerende deskundigen, aangevuld met presentaties van praktijkcases. NUV Academy daagt de deelnemers uit om deel te nemen aan de ‘digitale uitgeefdiscours’.

De belangrijkste thema’s hangen samen met contentmarketing, online adverteren, mobile marketing, datagestuurd uitgeven, online video en innovatieve skills en tools. Ook is er aandacht voor ontwikkelingen die nieuwe kansen voor verrijking van de uitgeefportefeuille, zoals applied gaming, e-commerce en online learning.

Meerwaarde voor NUV-leden

NUV Academy onderscheidt zich van andere opleidingsaanbieders doordat uitgeefervaringen heel gericht bij elkaar worden gebracht. De interactie tussen de deelnemers levert direct toepasbare oplossingen voor hun eigen praktijk op en er komen cross-overs tot stand tussen grote en kleinere NUV-lidbedrijven, b2c- en b2b- en multi channel- en mono track-uitgeverijen.

De bijeenkomsten van NUV Academy zijn een belangrijke manier om ervaringen uit te wisselen met branchegenoten en te leren van elkaar: trends, nieuwe ontwikkelingen en de relevantie voor uitgeefmediabedrijven worden geëxploreerd en via uitgeefcases ontstaat inzicht in de impact en toepasbaarheid van het betreffende topic voor de eigen uitgeefpraktijk.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Nineke van Dalen (directeur) of Linda Wit (eventmanager), tel. 020 – 43 09 165.

Nineke van Dalen

Nineke van Dalen

Directeur
NUV Academy
Linda de Wit

Linda Wit

Eventmanager
NUV Academy