NOM-wijzigingen vaktijdschriften per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 zal NOM de categorieën voor de oplageregistratie voor vaktijdschriften aanpassen. Tegelijkertijd  zullen ook de accountantsprocedures bij de certificering van de oplagecijfers worden vereenvoudigd. Het doel van beide aanpassingen is om de kosten voor de deelnemende uitgevers te reduceren. Meer informatie over de aanpassingen in de oplagerapportage vindt u in de volgende documenten:

NOM kwartaal oplageformulier vaktijdschriften 2017
NOM wijzigingen oplagerapportage vaktijdschriften 2017

MVW is een groot voorstander van transparante, betrouwbare en vergelijkbare oplagecijfers van vakinformatieve publicaties als basis voor de totstandkoming van advertentietarieven. MVW beveelt zijn leden dan ook van harte aan om hun oplagen te laten certificeren door NOM.

MVW-leden kunnen hun gecertificeerde oplagecijfers vermelden op de tariefkaart van de Nederlandse Standaard Tarief Documentatie (NSTD). Het gebruik van de NSTD-kaart is exclusief voorbehouden aan de leden van MVW volgens de richtlijnen die staan vermeld in de Handleiding NSTD 2016-2017. Deze Handleiding zal op 1 juli 2017 zijn aangepast aan de nieuwe NOM-registratie voor vaktijdschriften, zowel ten behoeve van de NSTD-kaarten die kalenderjaarcijfers rapporteren als voor de NSTD-kaarten die rapporteren over de kwartalen 3 en 4 2016/1 en 2 2017. NOM draagt zorg voor de aanpassing van de oplagerapportages aan de nieuwe oplageregistratie per 2017 zodat er voor MVW-uitgevers geen trendbreuken ontstaan op de NSTD-tariefkaarten 2017.

NOM-wijzigingen accountantsprocedure 2017

Per januari 2017 zal NOM twee veranderingen doorvoeren in haar oplageregistratieactiviteiten.

  1. Aanpassing van oplagecategorieën in de rapportage.
  2. Versimpeling van accountantsprocedures.

Wijziging accountantsprocedure

De NOM Expertgroep accountantsversimpeling heeft in opdracht van het NOM-bestuur gekeken naar de mogelijkheden voor versimpeling van de jaarlijkse accountantsprocedure. Het primaire doel van de versimpeling van de accountantsprocedure is het realiseren van een kostenbesparing voor uitgevers waarbij de kwaliteit van de oplagecijfers gehandhaafd blijft. Hieronder worden de wijzigingen van de accountantsprocedure, die m.i.v. de jaarcijfers 2016 worden ingevoerd, in het kort omschreven.

De aanpassingen zijn tweeledig:

  1. Aanpassen NOM-documentatie (Controleprotocollen, Handleidingen, Werkprogramma’s voor accountants)
  2. Aanpassingen opzet en frequentie accountantscontrole

Aanpassen NOM-documentatie

De NOM-definitiesets, handleidingen, protocollen en werkprogramma’s voor accountants worden op dit moment aangepast en versimpeld. Kortere handleidingen en werkprogramma’s leiden tot minder accountantsuren/minder kosten. De nieuwe documentatie wordt nog in 2016 onder de leden verspreid en op de NOM website beschikbaar gesteld.

Aanpassen opzet en frequentie accountantscontrole

Voorheen was eens per jaar een accountantscontrole verplicht. Met ingang van de jaarcijfers 2016 wordt er bij de NOM oplageregistratie minder vaak een accountantscontrole door externe RA/AA-accountant verplicht gesteld, dus niet elk jaar. NOM zal eind 2017 beslissen hoe vaak dit gaat gebeuren en welk jaar het object van controle wordt. Natuurlijk blijft NOM elk kwartaal de publisher statements controleren. Bij gerede twijfel kan door NOM alsnog een review/extra controle ingesteld worden.

Dit betekent dat uitgevers hun oplageadministratie nog steeds elk jaar op orde moeten hebben, want dat jaar kan achteraf bepaald worden als het controlejaar. Echter, de kosten voor de oplagecertificering door de controlerende accountant worden niet meer elk jaar gemaakt; dat levert een aanzienlijke besparing op voor de deelnemende uitgevers.

Toelichting nieuwe frequentie accountantscontrole

  • Besparing accountantskosten voor uitgevers.
  • Geen certificering van jaaroplagecijfers 2016 in 2017 (directe kostenbesparing).
  • Eind 2017 besluit NOM hoe vaak (eens in hoeveel jaren) de oplagecijfers gecertificeerd moeten worden.
  • Uitgever dient voor elk jaar de administratie en bewijslast omtrent de verspreiding te bewaren, zodat achteraf certificering zonder extra werk mogelijk is.
  • NOM publiceert nu in het NOM dashboard gewogen gemiddelden Q1 t/m Q4 EN gecertificeerde jaarcijfers. Deze “dubbele” NOM publicatie van gecertificeerde jaarcijfers (in mei) vervalt.
  • NOM blijft elk kwartaal alle oplagerapportages controleren en behoudt recht op een review in geval van twijfels over kwartaal/jaarcijfers.

Let op!  Voor de controle van de jaarcijfers 2016 hoeft u dus GEEN afspraak met de externe RA/AA-accountant in te plannen. Pas na 2017 wordt besloten welke uitgever welk kalenderjaar moet laten certificeren. Als u vragen heeft over de aanpassingen dan kunt u contact opnemen met NOM.

Contactgegevens

NOM, Nationaal Onderzoek Multimedia
Irena Petric (Directeur): i.petric@nommedia.nl
Erik Bijlsma (Censusdata Specialist): e.bijlsma@nommedia.nl
Tel: 020-8204434