Nieuwe wettelijke regels voor kansspelreclame

Aanbieders van kansspelen moeten spelers wijzen op de risico’s van kansspelen en rapporteren over hun reclameactiviteiten. Dat staat in het Besluit en de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen, die op 1 juli 2013 in werking trad.

Met deze regelgeving komt staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie tegemoet aan de wens van de Kamer om regels te stellen aan de reclame-uitingen van kansspelaanbieders.

Adverteerders zijn weliswaar zelf primair aansprakelijk voor de inhoud van advertenties, bijvoorbeeld in een (dag)blad. Een uitgeverij brengt echter wel advertenties naar buiten en kan daarop in eerste instantie worden aangesproken, ook door toezichthouders. Vandaar dat het goed is om als uitgever op de hoogte te zijn van reclameregels, al was het maar om adverteerders te kunnen adviseren.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u uitgebreide informatie over de nieuwe wettelijke regels voor kanspelreclame.