Nieuwe regels voor kinder- en jeugdreclame

Op 1 november 2013 is de herziene Kinder- en Jeugdreclamecode van kracht geworden. In deze aangepaste code zijn regels toegevoegd voor de herkenbaarheid van reclame in (in) game advertising, virtual worlds en social media.

De Kinder- en Jeugdreclamecode (KJC) maakt deel uit van de Nederlandse Reclamecode. In deze bijzondere reclamecode zijn regels opgenomen die gelden voor het maken van reclame gericht op kinderen (= onder dertien jaar). De code uit 2006 kende vanzelfsprekend nog geen regels voor de herkenbaarheid van reclame in (in) game advertising, virtual worlds en social media. In deze  nieuwe versie zijn ze toegevoegd. Uitgangspunt is dat reclame voor de doelgroep altijd als zodanig herkenbaar moet zijn, niet mag misleiden en geen morele of fysieke schade mag toebrengen.

Herziene Kinder- en Jeugdreclamecode