Nieuwe consumentenrechten bij aankoop digitale content

De Europese Commissie wil betere consumentenbescherming introduceren bij de aankoop van digitale content. Eén van de bepalingen regelt dat abonnees altijd na 12 maanden van hun abonnement af kunnen, ook als de abonnee een waardevol cadeau of grote korting heeft gekregen voor langdurige loyaliteit. Daarnaast wil de commissie eeuwigdurende garantie regelen met een omgekeerde bewijslast als content niet meer werkt of als het device waarop de content wordt gebruikt defect raakt.

Dat maakt gebruik van illegale content nagenoeg risicovrij en daarmee te aantrekkelijk. En dat terwijl de Europese Commissie op diverse plaatsen in de richtlijn wijst op het belang van auteursrechtbescherming. Consumenten die met  hun persoonlijke data betalen, krijgen volgens de conceptrichtlijn voorts dezelfde rechten als consumenten die betalen met geld en bij beëindiging van het contract mogen al verstrekte data niet langer worden gebruikt.

Het NUV zet zich in voor het wegnemen van de knelpunten in deze richtlijn, waarvan de contouren nu nog plooibaar lijken. Een voorstel ter verbetering is bijvoorbeeld om de abonnementsduur te regelen zoals nu in Nederland: langer dan 12 maanden wordt vermoed onredelijk te zijn, tenzij de aanbieder kan bewijzen waarom het wél redelijk is.  En natuurlijk een draaglijke bewijslast van de aanbieder wanneer de consument aanspraak maakt op garantie op digitale content.