Nieuwe checklist auteurscontracten online

De inhoud van een auteursovereenkomst bepaalt op welke manieren een uitgever een werk kan exploiteren. Exploitatiemogelijkheden zijn in beginsel beperkt tot hoe deze in de overeenkomst staan vermeld. Het is daarbij van belang om duidelijke afspraken te maken met makers.

Op de website van het NUV is een nieuwe checklist auteurscontracten verschenen die hierbij helpt. Het doel van deze checklist is om aan de hand van de trefwoorden snel te kunnen controleren of alle relevante onderwerpen in een individuele overeenkomst aan bod komen. De checklist is geschikt voor alle uitgevers die zijn aangesloten bij het Nederlands Uitgeversverbond.