NEN: nieuw lid van NUV en MVW

NUV – Nederlands Uitgeversverbond – en MVW – Media voor Vak en Wetenschap – verwelkomen per 1 juli jl. NEN – Nederlands Normalisatie Instituut – als nieuw lid.

NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie, begeleidt het maken van afspraken over producten, werkwijzen en diensten en publiceert deze in normen. De NEN-catalogus telt ruim 30.000 nationale en internationale normen. Veel organisaties beheren en gebruiken hun normen via NEN-Connect (zie https://www.nen.nl/NEN-Connect/Overzicht.htm). NEN werkt in Europa samen met CEN, CENELEC en ETSI en wereldwijd met ISO, IEC en ITU aan economische groei en welzijn. NEN is opgericht in 1916 door de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel en het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en is uitgegroeid tot een organisatie met circa 280 medewerkers en ruim 500 normcommissies.

Voor MVW betekent de toetreding van een kennisorganisatie als NEN een interessante verdere verbreding van het ledennetwerk.