Nederlands Uitgeversverbond lanceert NUV Academy

Het NUV lanceert deze zomer de NUV Academy. NUV Academy is hét platform dat de uitgeefsector inspireert. Uitwisseling van kennis en ervaring tussen leden en de verbinding met expertise van externe sectoren staan voorop. NUV Academy levert een bijdrage aan de professionalisering, innovatie en samenwerking in de uitgeefindustrie. Daarin staat de digitale uitgeefagenda centraal.

Aanleiding voor de oprichting van NUV Academy is de voortschrijdende technologie en mediaconvergentie binnen alle NUV-sectoren. Deze leiden tot kennis- en vaardigheidsissues die samenhangen met de digitale uitgeef- en media-agenda, zowel op strategisch als operationeel niveau. Met de inrichting van NUV Academy verbreedt NUV zijn activiteiten op het terrein van digitaal uitgeven.

Verkenningen op strategisch niveau kunnen leiden tot nieuwe inzichten. En door expertise van ledenbedrijven te mobiliseren en te verbinden, ontstaat de mogelijkheid nieuwe business en operationele toepassingen te onderzoeken en best practices in kaart te brengen. Daarnaast biedt NUV Academy trainingen, bijvoorbeeld om de toepassing van nieuwe regelgeving in de bedrijfsvoering van de leden te ondersteunen.

NUV Academy biedt:

 • netwerkbijeenkomsten voor het strategisch management;
 • praktische rondetafel- en themabijeenkomsten, trainingen voor het operationele management in de NUV-bedrijven;
 • ledenkortingen op relevant cursusaanbod en bijeenkomsten van derden.

NUV Academy voorziet in:

 • versterking van de uitgeefindustrie van binnenuit;
 • professionalisering van de branche;
 • een opleidingsaanbod voor de leden;
 • een platform voor talent, partnering en acquisitieproposities;
 • exposure van de uitgeefindustrie bij stakeholders.

In 2013 en 2014 zal NUV Academy zich richten op issues die samenhangen met onder andere de volgende thema’s:

 • Business- en verdien- en betaalmodellen
 • Strategische samenwerkingen
 • Big (customer) data
 • Cloud computing/ Streaming media/automated advertising
 • Social business enterprise
 • Visuele/semantische web
 • Internet of things
 • Globalisering
 • Customer centricity
 • Aggregatie/syndicatie
 • E-learning
 • Privacy
 • Auteursrechtelijke ontwikkeling in digitale context

Begin juni gaat NUV Academy ‘live’ met een aantal masterclasses van de Groep Educatieve Uitgeverijen op het gebied van leren in een digitale wereld.

NUV Academy is een initiatief voor en door NUV leden.

Uw suggesties en praktijkervaringen zijn daarom zeer welkom. Uw wensen, cases en ervaringen kunt u delen met vakgenoten door ze voor te leggen aan Nineke van Dalen via n.vandalen@nuv.nl, tel. 020-43 09 154.

Meer weten over NUV Academy en de agenda? Raadpleeg de website.