MVW-reactie op brief van staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer over Open Access

Op 15 november 2013 stuurde de staatssecretaris van OCW een brief over ‘Open Access van [wetenschappelijke] publicaties’ naar de Tweede Kamer. Op 4 december 2013 werd deze brief besproken tijdens een overleg over wetenschapsbeleid  door de Vaste Commissie OCW van de Tweede Kamer. De commissie OCW stelde geen wezenlijke veranderingen voor ten aanzien van het door de staatssecretaris voorgestane beleid. Kern van dit beleid is om peer reviewed wetenschappelijke informatie zo snel mogelijk voor iedereen vrij beschikbaar te maken in het publieke domein via Gold Open Access publiceren.

De wetenschappelijke uitgevers, verenigd in Media voor Vak en Wetenschap  MVW) onderschrijven de hoofdlijnen van het Open Access-beleid van de staatssecretaris van OCW. Een duurzame transitie naar Open Access is van essentieel belang voor de Nederlandse wetenschap.

MVW  herkent  het maatschappelijke belang van een onbelemmerde toegang tot wetenschappelijke informatie en de rol die Open Access daarbij speelt. Daarbij deelt MVW de voorkeur van de staatssecretaris voor ‘Gold Open Access’, waarbij de auteur de publicatiekosten betaalt en de finale versie van het artikel direct publiekelijk toegankelijk is. Dit is een model dat het voortbestaan waarborgt van wetenschappelijke publicaties die een cruciale rol spelen in de verspreiding van kennis.

Een transitie naar Open Access is veelomvattend en dient met grote zorgvuldigheid en geleidelijk aan te worden ingevoerd. Het proces is haalbaar wanneer overheid, wetenschappelijke instellingen en uitgevers nauw samenwerken (in binnen- en buitenland) en waarbij bij voorkeur de overheid een actieve rol speelt.