MVW en GEU sluiten nieuwe SEW-retourenregeling

Sinds 2005 is de SEW-retourenregeling niet meer opgenomen in de zogenaamde Overeenkomst Centraal Depot, waarin (op grond van het Besluit vaste boekenprijs) onder meer afspraken zijn vastgelegd over de minimuminkoopmarges die gelden voor de levering van één of enkele exemplaren van S&W-boeken.

foto2