Motie Van Dam over verlaging werkgeverslasten en btw-tarief

Tijdens het wetgevingsogverleg van 30 november 2009 over de begroting van OCW voor het jaar 2010 heeft Tweede Kamerlid Martijn van Dam een motie ingediend (nr. 79). Met deze motie  verzoekt hij de regering binnen een halfjaar mogelijkheden uit te werken die geschreven media met grote multidisciplinaire redacties korting geven op de werkgeverslasten. Daarnaast verzoekt hij de regering binnen een halfjaar aan de Kamer te rapporteren op welke wijze de btw voor elektronische diensten zou kunnen worden verlaagd binnen de Europese regelgeving.

Van Dam voert als overwegingen aan dat de verdienmodellen voor geschreven media met grote multidisciplinaire redacties onder druk staan, dat de sector door innovatie zelf nieuwe verdienmodellen zal moeten ontwikkelen en dat de overheid verdienmodellen van deze media zou kunnen vergemakkelijken door generieke maatregelen, zoals werkgeverslasten of btw-verlaging.