Motie tegen stilzwijgend verlengen b2b-telecomcontracten aangenomen

Op 18 februari 2014 heeft de Tweede Kamer een motie van VVD-Kamerleden De Liefde (VVD), Oosenbrug (PvdA) en Mulder (CDA) gesteund. Deze Kamerleden willen de rechten van ‘kleine’ bedrijven gelijktrekken aan die van consumenten voor zover het gaat over het stilzwijgend verlengen van telecomabonnementen. Zie ook het bericht op de VVD-website. De nieuwe regeling zou later overgenomen worden voor andersoortige abonnementen. Dat is niet nodig en benadeelt zelfs de weerbare groep b2b-abonnees.

Vooralsnog betreft het voorstel om kleine ondernemers (gedeeltelijk) gelijk te stellen met consumenten als het gaat om telecomabonnementen. Het is echter denkbaar dat een vergelijkbare regeling voor andersoortige abonnementen, bijvoorbeeld (vak)bladen, later alsnog volgt. Voor vakuitgevers zou dit enorm veel extra administratief werk met zich meebrengen.

Op dit moment bestaat het abonneebestand van uitgevers van vak en wetenschap (bijna) alleen uit zakelijke afnemers, zonder dat de uitgeverij zich bij voorbaat hoeft te bekommeren over de omvang van de onderneming waarmee zaken wordt gedaan; één set algemene voorwaarden voor een b2b-relatie is nu voldoende. Af en toe doet een abonnee wellicht een beroep op reflexwerking en voor zover bekend bij het NUV gaan de leden daar doorgaans zeer coulant mee om, hoofdzakelijk vanuit de gedachte dat die abonnee met een warm gevoel vertrekt en later wellicht terugkomt.

Zou het voorstel van De Liefde cs worden overgenomen voor andersoortige abonnementen, dan zouden b2b-uitgevers van elke abonnee vooraf de status moeten vaststellen en registeren en op dat moment de juiste van twee verschillende algemene voorwaardensets moeten aanbieden. Veel extra rompslomp dus, zonder dat er nu sprake is van misstanden.

Het NUV volgt de ontwikkelingen van dit telecomvoorstel op de voet om te kunnen handelen zodra dat nodig is.