Mogelijkheden voor vertaalprojecten vanuit het EU Creative Europe programma

Begin december is de oproep voor Europese literaire vertaalprojecten gepubliceerd. De deadline voor inschrijving is 4 februari 2015. De programmalijn is bedoeld voor uitgeverijen van boeken en behelst een financiële ondersteuning voor vertalingsprojecten van maximaal 2 jaar. Hierbij gaat het om de vertaling van minimaal 3 tot maximaal 10 fictieve werken, van en naar een officieel erkende taal van de EU. Daarnaast moeten de projecten een grensoverschrijdend karakter hebben, is het belangrijk dat het gaat om werken met een hoge literaire waarde en dienen de werken niet al eerder naar de voorziene talen te zijn vertaald.

Voor het hele project kan een matchfinanciering van maximaal €100.000 worden aangevraagd. Dit bedrag bedraagt 50% van de totale subsidiabele kosten. Deze kosten bestaan uit vertalings- en promotieactiviteiten.

Voor informatie over het EU Creative Europe programma kunt u contact opnemen met de Creative Europe Desk Nederland. De desk adviseert en begeleidt (potentiële) aanvragers over het programma. Indien u vragen of een projectvoorstel heeft kunt u contact opnemen met Klaartje Bult, k.bult@creativeeuropedesk.nl en/of David Herman, d.herman@creativeeuropedesk.nl. Meer informatie over de Creative Europe desk Nederland vindt u hier. Ook kunt u meer informatie over de programmalijn vinden op website van de Europese Commissie, klik daarvoor hier. Op deze site kunt u onder andere de officiële guidelines voor het programma downloaden.