Modelovereenkomsten ook goedgekeurd door UWV

Vanaf 1 mei is de VAR voor zzp’ers afgeschaft. Afgelopen maanden heeft het NUV met de Belastingdienst vooroverleg gevoerd over modelovereenkomsten voor auteurs en redactiemedewerkers. Die modellen zijn inmiddels goedgekeurd door zowel de Belastingdienst als UWV. Ze worden binnenkort gepubliceerd op de website. De implementatie van deze wet is voor opdrachtgevers een complex en omvangrijk project. Daarom geldt nog tot 1 mei 2017 een transitieperiode waarin de Belastingdienst geen naheffingen oplegt, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden zoals fraude. Opdrachtgevers die op geen enkele manier bewegen richting het nieuwe systeem met modelovereenkomsten hoeven ook niet op coulance te rekenen.