MKB-innovatiestimulering Topsectoren

Het NUV attendeert zijn leden graag op de MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Speciaal voor MKB-ondernemers biedt het ministerie van Economische Zaken instrumenten als haalbaarheidsstudies en kennisvouchers aan.

MKB-ondernemers kunnen van 22 mei tot 1 juli 2013 17.00 uur aanvragen indienen bij het ministerie. Voor meer informatie over de MIT verwijzen we u graag naar Agentschap NL, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken.