MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) binnenkort open

Het NUV attendeert zijn leden graag op de MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Speciaal voor MKB-ondernemers biedt het ministerie van Economische Zaken instrumenten als haalbaarheidsstudies en kennisvouchers aan.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, stelt de MIT in twee ronden open. In de eerste ronde (15 april-12 mei) is 300.000 euro beschikbaar voor kennisvouchers en 560.000 euro voor InnovatiePrestatieContracten (IPC’s). De IPC’s worden ingezet om crossovers met andere sectoren te stimuleren. In de tweede ronde (3 juni-22 september) is 940.000 euro beschikbaar voor R&D-samenwerkingsprojecten.
Voor meer informatie over de MIT verwijzen we graag naar de RVO-website van RVO.