Minimumloon voor freelancers

De Wet minimumloon wordt waarschijnlijk binnenkort ook van toepassing op alle opdrachtnemers die niet als zelfstandig ondernemer, als ZZP’er, werkzaam zijn. Minister Asscher dient daarvoor een wetsvoorstel in dat zijn voorganger Kamp al had toegezegd. Volgens het persbericht hierover van het ministerie van SZW wil minister Asscher met deze aanpassing van de Wet minimumloon misbruik van flexwerkers voorkomen.

Postmarkt

Deze maatregel komt voort uit de discussies over de postmarkt waar postbezorgers soms niet in loondienst zijn maar werken op basis van een overeenkomst van opdracht. Het minimumloon voor opdrachtnemers gaat straks gelden voor alle sectoren en beroepen, dus ook voor de uitgeefsector waar veel freelance auteurs en redactiemedewerkers werkzaam zijn. Ook nu al is het wettelijk minimumloon van toepassing op de opdrachtovereenkomst (ovo) als het werk door een en dezelfde persoon wordt verricht en dat is vaak zo bij auteurs en redactiemedewerkers. Echter, na de wetswijziging zou de handhaving door de inspectie SZW verscherpt kunnen worden. Aan opdrachtgevers kan vaker gevraagd gaan worden te bewijzen dat zij ten minste het wettelijk minimumloon hebben uitbetaald en dat levert soms hoofdbrekens op.

Stukloon

In geval van betaling op uurbasis zal dit weinig moeite kosten. Echter, in de uitgeefsector komt juist betaling op stukloonbasis regelmatig voor; freelance-auteurs en -redactiemedewerkers worden bijvoorbeeld betaald per artikel, foto, column, rubriek of per illustratie. Betaling op stukloonbasis wordt door de aanpassing van de Wet minimumloon ook niet verboden. Wel moet de opdrachtgever gaan bewijzen dat hij het minimumloon heeft betaald voor de tijd ‘die redelijkerwijs met de uitvoering van het werk is gemoeid’. De opdrachtgever moet dus steeds berekenen hoeveel tijd een bepaalde opdracht de freelancer redelijkerwijs aan de opdracht moet besteden. Bij opdrachten van creatieve aard dat een lastige opgave. De ene keer is een column bijvoorbeeld in een halfuur al af, de volgende keer is de inspiratie ver te zoeken en duurt het misschien wel een heel weekend voordat het gelukt is. En wat telt mee als werktijd? Alleen het werkelijke schrijven van het artikel en plegen van research, of ook het nadenken over een invalshoek tijdens een inspirerende wandeling?

Niet alle niet-zelfstandigen zijn kwetsbaar

Zzp’ers zijn en blijven uitgezonderd van de Wet minimumloon. Echter, het begrip ‘zzp’er’ definieert Asscher niet. Wel verwijst hij naar een minimaal aantal opdrachtgevers: drie. Door alleen zelfstandigen uit te zonderen van de Wet minimumloon impliceert Asscher dat alle niet-zelfstandigen kwetsbaar zijn en beschermd willen worden door het arbeidsrecht. Daarmee miskent hij de grote groep auteurs en redactiemedewerkers die dat werk in opdracht verricht naast een (vaak goed betaald) ander hoofdberoep, zoals een professional of wetenschapper die publiceert in vakbladen, een docent die meewerkt aan een educatieve methode of een psycholoog die vragen van lezers beantwoordt in een publieksblad. Daarnaast zijn er nog opdrachtnemers die weliswaar geen zelfstandig ondernemer zijn, maar evenmin kwetsbaar, bijvoorbeeld omdat zij niet afhankelijk zijn van de inkomsten uit opdracht doordat zij andere middelen van bestaan hebben.

NUV pleit voor uitzondering

De Wet minimumloon van toepassing verklaren op alle opdrachtnemers die geen echte zelfstandigen zijn, inclusief auteurs en redactiemedewerkers met een ander hoofdberoep, verplicht de opdrachtgever tot onmogelijke berekeningen en zadelt hem op met administratieve lasten, zonder dat daarmee enig doel wordt gediend. Het NUV zal met het ministerie in overleg treden over deze onwenselijke gevolgen voor de uitgeefsector en daarbij in ieder geval pleiten voor een vrijstelling voor auteurs en redactiemedewerkers met een ander hoofdberoep, zoals dat in de sociale werknemersverzekeringen al is geregeld.