Meer helderheid over boetes bij privacyschending

Per 1 januari 2016 wordt het College bescherming persoonsgegevens (CBP)* bevoegd om bij privacyovertredingen boetes op te leggen. Die boetes kunnen oplopen tot wel 810.000 euro. Het CBP publiceerde deze week de conceptbeleidsregels voor het opleggen van zo’n bestuurlijke boete.

In dit concept licht het CBP toe hoe het de hoogte van de boetes bepaalt. Uitgangspunt is steeds dat de hoogte van een boete in verhouding moet staan tot de begane overtreding. Het CBP kiest voor een categorie-indeling en bandbreedtesystematiek. Dit houdt in dat de beboetbare wettelijke bepalingen per wettelijk boetemaximum van 810.000 euro, 450.000 euro of 20.250 euro zijn ingedeeld in een aantal boetecategorieën met daaraan verbonden in zwaarte oplopende boetes. Daarnaast geeft het CBP inzicht in factoren die bepalend zijn voor de hoogte van een boete in een concreet geval.

Reageren op conceptbeleidsregels

De komende vier weken kunnen belanghebbenden reageren op de conceptversie. Het CBP zegt toe rekening te houden met de reacties in de definitieve boetebeleidsregels. Reacties kunnen naar consultatieboetebeleid@cbpweb.nl.

*per 1 januari 2016 Autoriteit Persoonsgegevens

Achtergrondinformatie

Lees meer over dit onderwerp in het dossier Privacy: