Meer dan 4,4 miljoen BREIN-meldingen aan Google in 2014

Vorige week werd bekend dat wereldwijd meer dan 345 miljoen meldingen aan Google zijn gedaan over zoekresultaten die naar illegale content leiden. BREIN meldde in 2014 meer dan 4,4 miljoen zoekresultaten bij Google. Nederlandse rechthebbenden geven hun populaire titels daarvoor op bij BREIN die vervolgens verwijzingen naar illegale links en bestanden opspoort.

Het doel van de meldingen is dat zoekresultaten voor legaal aanbod bovenaan komen te staan als naar een bepaalde titel wordt gezocht. Onderzoek heeft aangetoond dat het overgrote deel van consumenten de resultaten gebruiken die zij als eerste getoond krijgen. Belangrijk daarbij is ook dat Google in oktober vorig jaar is gestart met het lang beloofde wegdrukken van sites waarvan veel zoekresultaten worden verwijderd. Dit leidt tot significante daling van verkeer bij populaire illegale sites. Een deel van dat verkeer gaat weliswaar naar kleinere sites maar naarmate daarvan meer zoekresultaten verwijderd worden, zullen die ook weggedrukt worden. Het is dus belangrijk om zoveel mogelijk meldingen over zoveel mogelijk illegale sites te doen.

Daarnaast haalt BREIN al jaren illegale websites offline die in Nederland worden gehost. Dat doet zij in samenwerking met hosting providers. Hoewel Nederland een preferente haven is voor sites vanwege de uitstekende internet infrastructuur en lage prijzen, wordt Nederland in toenemende mate gemeden door illegale sites. Het aantal offline gehaalde sites is de afgelopen jaren gestaag gedaald van bijna 700 naar rond de 350 in 2014. Omdat de meeste illegale sites in het buitenland worden gehost, met name in landen waar ze nog niet of minder snel offline worden gehaald, neemt het belang toe van het blokkeren van toegang door Nederlandse access providers. Daarover doet de Hoge Raad dit jaar uitspraak nadat BREIN cassatie aantekende tegen de afwijzing van de blokkering van toegang tot The Pirate Bay begin 2014 door het Hof in het hoger beroep door twee Nederlandse ISP’s.

Overigens wordt Nederland wel relatief vaak gebruikt als haven voor ‘cyberlockers’. Dit zijn diensten die zich graag vergelijken met opslagdiensten (‘file-hosters’) zoals Dropbox maar zich in feite richten op massadistributie van populaire entertainmentbestanden (films, series, muziek, boeken en games). Cyberlockers rekenen bijvoorbeeld ook geen kosten voor opslag maar juist voor downloadsnelheid. Naast bittorrentsites en commerciële usenetproviders zijn cyberlockers tot de drie belangrijkste bronnen voor illegale content gaan behoren. Zij mogen zich dan ook in de volle belangstelling van BREIN verheugen. Met betrekking tot Usenet loopt er een juridische procedure waar de tussenstand in hoger beroep momenteel is dat de provider naast een snelle en efficiënte Notice & Take Down procedure ook aanvullende maatregelen moet nemen om piraterij tegen te gaan. Hoever die maatregelen moeten gaan is nog niet bepaald. De Usenet provider die voor zijn inkomsten afhankelijk is van de belangstelling voor de illegale content die hij host, is uiteraard uit op maatregelen die geen tot weinig effect zullen sorteren. Met cyberlockers is het in feite niet anders.

Naast samenwerking met zoekmachines en hosting providers, is er ook samenwerking met betaaldiensten en adverteerders aangaande de aanbodzijde van het piraterijprobleem. Wat de gebruikers betreft, de vraagzijde van het piraterijprobleem, heeft de staatssecretaris in november aan de Tweede Kamer toegezegd dat hij zal bekijken welke mogelijkheden bestaan voor vrijwillige afspraken tussen ISP’s en rechthebbenden om het illegaal downloaden door consumenten te verlagen door middel van voorlichting.