Mantelovereenkomst Pensioen boekt mooi resultaat over 2014

Het NUV heeft voor zijn leden twee mantelovereenkomsten Pensioen afgesloten: met AEGON en met PGB (Pensioenfonds Grafische Bedrijven).

De premies binnen de AEGON-pensioenmantel worden volgens een afgesproken mandaat belegd. Dit heeft voor het vierde achtereenvolgende jaar tot mooie resultaten geleid, waardoor geld beschikbaar is voor indexatie van de opgebouwde aanspraken. De afgelopen jaren heeft al diverse keren een indexatie plaatsgevonden, waardoor de opgebouwde pensioenen niet alleen gegarandeerd zijn, maar ook de reële waarde behouden.

Meer informatie over de mantelovereenkomsten