Manifest: Samen naar een duurzame digitale samenleving

Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) heeft samen met 26 andere partijen een manifest ondertekend waarin wordt bepleit dat een nieuw kabinet 600 miljoen euro per jaar moet inzetten om de digitale samenleving te verbeteren.

De informatievoorziening door uitgeverijen speelt zich in toenemende mate af in het digitale domein. Een sterke rol van de overheid is nodig om heldere maatschappelijke doelen te formuleren en samen met partijen uit de markt een toekomstbeeld te schetsen waar onder meer uitgevers (digitale) oplossingen voor kunnen aandragen. De overheid moet investeren in het opleiden van digitaal talent en ook haar verantwoordelijkheid nemen in het zorgen voor cybersecurity en de privacy van haar burgers.

Lees hier het hele manifest Samen naar een duurzame digitale samenleving.