Lotte Sluyser verlaat het Nederlands Uitgeversverbond (NUV)

Het Algemeen Bestuur van het NUV en Lotte Sluyser, directeur NUV, zijn in goed overleg overeengekomen dat zij na vier maanden haar functie neerlegt.

De voornaamste reden is gelegen in het verschil in visie hoe veranderingen naar de toekomst vorm te geven.
Het bestuur spreekt zijn waardering uit voor de energie waarmee Sluyser haar werkzaamheden heeft verricht.

Ruud Schets (hoofd vaksecretariaat Sociale Zaken) is met directe ingang aangesteld als interim-directeur totdat in haar opvolging is voorzien.