LOF Prijs voor Vakinformatie 2017 start op nieuwe leest

De LOF Prijs voor Vakinformatie is ‘de Oscar’ voor vakinformatieve media. Deze prijs is dé oeuvreprijs voor deze professionele media en beloont ook in 2017 toonaangevende en inspirerende cross mediale portfolio’s merken met een prijs van € 10.000,-.

De LOF Prijs voor Vakinformatie is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Lucas-Ooms Fonds en Media voor Vak en Wetenschap (MVW) van het Nederlands Uitgeversverbond.

Voor meer informatie zie persbericht.