Lira wil ‘Samenwerkingsovereenkomst NUV-Lira’ beëindigen

Op 12 augustus jl. heeft Lira aan het NUV kenbaar gemaakt de ‘Samenwerkingsovereenkomst Lira-NUV inzake digitale rechten’ te willen beëindigen. In deze samenwerkingsovereenkomst is geregeld dat Lira slechts toestemming verleent en vergoedingen verdeelt van exploitatievormen die kunnen worden aangemerkt als ‘Collectieve rechtenverlening’ en het NUV en Lira daarover overeenstemming hebben bereikt. De samenwerkingsovereenkomst betekent concreet dat rechten die door rechthebbenden individueel kunnen worden uitgeoefend, dus óók digitale rechten, bij de auteurs en uitgevers liggen.

In de periodieke overleggen tussen beroepsorganisaties van auteurs, Lira en NUV over ontwikkelingen in de markt, digitaliseringvraagstukken en verdere samenwerking is in de ogen van het NUV de afgelopen jaren altijd op een constructieve manier over dergelijke kwesties tussen partijen gesproken.

Nu blijkt dat Lira en NUV verschillend kijken naar de vraag of specifieke exploitatievormen zijn aan te merken als ‘collectieve rechtenverlening’ dan wel als ‘individuele rechtenverlening’. De samenwerkingsovereenkomst voorziet in een dergelijke situatie, namelijk via een geschillenregeling indien sprake is van verschil van inzicht. Kennelijk wil Lira hiervan geen gebruik van maken. Het NUV ontkent dat sprake zou van een structurele ontkenning en tegenwerking zoals door Lira wordt beweerd. Lira heeft dit ook nooit in de periodieke overleggen aan de orde gesteld.

Beëindiging van de samenwerking is in de ogen van het NUV niet constructief, en resulteert in onduidelijkheid en rechtsonzekerheid voor auteurs en uitgevers. Bovendien belemmert de opstelling van Lira de noodzakelijke innovaties in het medialandschap. Het NUV heeft Lira daarom laten weten niet akkoord te gaan met een eenzijdige opzegging van de samenwerkingsovereenkomst per onmiddellijke ingang.

Het NUV wil graag met Lira in gesprek blijven, om gezamenlijk te zoeken naar constructieve oplossingen, en heeft Lira daartoe uitgenodigd.

NUV-leden zijn eerder uitgebreid geïnformeerd over de situatie.