Linken naar foto’s geen auteursrechtinbreuk, maar wel onrechtmatig

In de procedure van Sanoma, Playboy en Britt Dekker tegen het weblog Geenstijl heeft het Amsterdamse Hof in hoger beroep geoordeeld dat het linken naar de (extern gepubliceerde) naaktfoto’s van Britt Dekker geen auteursrechtelijke openbaarmaking is, maar dat dit wel onrechtmatig is.

Het Hof oordeelde dat de gebruiker die de foto’s op internet uploadt, degene is die dit werk auteursrechtelijk ‘openbaar maakt’. Het maken van een link is volgens het Hof in beginsel geen openbaarmaking. Dat kan anders zijn wanneer de inhoud onvindbaar en onbereikbaar was voor het publiek, en door het maken van een link toegankelijk wordt.

Het Hof oordeelt echter dat Sanoma onvoldoende bewijs heeft geleverd dat de foto’s ‘volmaakt privé’ waren totdat de link werd geplaatst. Omdat Geenstijl ten eerste vooraf is gewaarschuwd dat het maken van een link onrechtmatig is, ten tweede het plaatsen van de hyperlink een sterk ‘faciliterend karakter’ had, en er ten derde geen ‘pressing need’ bestond om de link te plaatsen, was het maken van de link volgens het Hof echter wel onrechtmatig.

Geenstijl had naast de link enkele uitsnedes van foto’s op het weblog geplaatst. Het Hof overweegt dat het publiceren van deze uitsnedes een inbreuk vormt op het auteursrecht. Geenstijl kan geen beroep doen op het citaatrecht, omdat de foto’s niet rechtmatig openbaar waren gemaakt en geen sprake was van naamsvermelding. Van een inbreuk op het portretrecht is geen sprake, omdat van Dekker op de uitsnedes slechts haar ‘in badkleding gehulde buik’ was afgebeeld.