Lidmaatschap

Voordelen lidmaatschap

Het medialandschap ontwikkelt zich in rap tempo. Op de nationale én internationale politieke agenda staan belangrijke thema’s die uitgevers raken. Hoe meer uitgevers gezamenlijk opkomen voor hun belangen, hoe groter de slagkracht. Daarom heeft meer dan 90 procent van de uitgeefbranche een lidmaatschap van het NUV. Onze inhoudsdeskundigen volgen ontwikkelingen op de voet en acteren direct als dat nodig is in het belang van onze leden. Lees verder.

Voordelen branchevereniging

Hoe meer uitgevers gezamenlijk opkomen voor het uitgeversbelang, hoe groter de slagkracht. Hoofddoelstelling van het NUV is een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat voor uitgevers te creëren. Daarvoor zijn de volgende functies van de branchevereniging cruciaal. Lees verder.

Deskundig en kosteloos advies

Het NUV ondersteunt leden op bedrijfsjuridisch, bedrijfseconomisch en sociaaljuridisch gebied, door de laatste ontwikkelingen te vertalen naar onafhankelijk en individueel advies. Een eerste advies is kosteloos, omdat deze dienstverlening is begrepen in de contributie. Het NUV garandeert u een vertrouwelijke behandeling van uw vragen. Lees verder.

Wie kan lid worden?

Leden van het NUV voldoen aan de volgende beschrijving:
‘Een in Nederland gevestigd uitgeverijbedrijf in boeken, tijdschriften, dagbladen en/of andere middelen tot onderricht, vorming, informatie en cultuurverbreiding. De bedrijfsmatige werkzaamheden vinden in Nederland plaats op continuïteitsbasis, voor eigen rekening en risico, en in de sector van een of meer van de vijf brancheverenigingen van het NUV.’ Lees verder.