Kritische Kamervragen over btw op digitale nieuwsmedia en e-books

CDA-Kamerleden Pieter Omtzigt en Pieter Heerma hebben staatssecretaris Wiebes (Financiën) kritische vragen gesteld over het btw-tarief op nieuwsmedia en e-books. België, Luxemburg en Frankrijk verlaagden recent de btw-tarieven op digitale nieuwsmedia en/of e-books. Daarnaast verklaarde ook Duitsland zich onlangs voorstander van een laag btw-tarief op deze producten.

In Nederland geldt voor digitale uitgeefproducten het standaard tarief (21 procent). Omtzigt en Heerma vragen de staatssecretaris hoe hij ervoor gaat zorgen dat digitale nieuwsmedia en e-books ‘eindelijk onder het verlaagde tarief gaan vallen’. De staatssecretaris wordt ook gevraagd naar de prejudiciële vraag die aan het Europees Hof in Luxemburg is voorgelegd. In deze zaak is terecht gesteld dat boeken en e-books in essentie gelijk zijn, waarbij alleen gebruikgemaakt wordt van verschillende informatiedragers. Beantwoording van de vraag zou kunnen leiden tot een gelijkstelling van het btw-tarief tussen print en digitaal.

Het NUV juicht het initiatief van de Kamerleden, die de staatssecretaris oproepen samen met andere Europese lidstaten aan te dringen op snelle beantwoording van de prejudiciële vraag, enorm toe. Een laag btw-tarief voor digitale media zou de innovatie in de sector, waar marges onder druk staan, een belangrijke impuls kunnen geven. Het blijft lastig uit te leggen dat voor een papieren boek en een e-book een btw-verschil van 15 procent geldt.

In 2012 nam de Tweede Kamer de motie van Kamerlid Peters aan, die de regering opriep zich in Europa sterk te maken voor een laag btw-tarief voor digitale nieuwsproducten en boeken. Omtzigt en Heerma vragen de staatssecretaris welke acties Nederland in de EU heeft ondernomen sinds deze motie.

Het verlagen van het btw-tarief op digitale nieuwsmedia en e-books is op dit moment in strijd met de Europese btw-richtlijn. Voor de verlaging van het btw-tarief is unanieme steun van de ministers van Financiën van alle EU-lidstaten nodig. Toch gaat de Belgische regering op dit moment akkoord met 0 procent btw op digitale dagbladabonnementen. Frankrijk verlaagde de btw op online nieuwsmedia begin 2014 tot 2,1 procent, ondanks de inbreukprocedure die al tegen het land loopt voor de toepassing van het verlaagd tarief op e-books sinds 2012. En hoewel Luxemburg door de EU voor het Europees Hof is gesleept, wordt het btw-tarief van 3 procent op digitale nieuwsmedia en e-books ook daar voorlopig gehandhaafd.