Kamp (EZ): Kabinet onderschrijft EU-inzet voor verlaagd btw-tarief digitale media

Het kabinet zet zich in om de btw-tarieven voor fysieke en digitale media te harmoniseren en wil daar tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap voortgang mee boeken. Dat schrijft minister Henk Kamp (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer in zijn inventarisatie van tekortschietende wet- en regelgeving als gevolg van technologische ontwikkelingen.

Modernisering van wetgeving

D66-Kamerlid Kees Verhoeven had minister Kamp eind 2014 verzocht om een inventarisatie van concrete casussen waarvoor de wetgeving als gevolg van technologische ontwikkelingen overbodig is geworden, belemmerend is of tekortschiet. Wetgeving mag innovaties die het groeivermogen van Nederland verbeteren, niet onnodig hinderen.

Harmonisatie digitale en fysieke media

In zijn brief noemt minister Kamp ook de btw-tarieven voor fysieke en digitale media. ‘Het kabinet kan zich niet vinden in een onderscheid tussen fysieke en digitale media, dat nu wordt gemaakt in de btw,’ zo schrijft Kamp. ‘Het kabinet is blij dat dit onderwerp inmiddels op de EU-agenda staat’ en ‘[..] zal blijven aandringen op aanpassing van de btw-richtlijn op dit punt.’ Hij voegt daaraan toe dat het kabinet beoogt daar tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie voortgang mee te boeken.

Nieuwe steun

Eerder spraken staatssecretaris Sander Dekker (Media) en staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) namens het kabinet al hun steun uit voor een laag btw-tarief voor digitale media. Het is voor het eerst dat ook minister Kamp voor harmonisatie van de btw-tarieven pleit, met het wegnemen van belemmeringen voor innovaties als voornaamste argument.