Kamervragen over impact nieuwe btw-regels elektronische diensten

Per 1 januari 2015 gelden nieuwe btw-regels voor grensoverschrijdende elektronische diensten, zo ook digitale uitgeefproducten. Nu is het land van de consument maatgevend voor de hoogte van het btw-tarief. Tot 2015 was het land van de leverancier bepalend. De nieuwe regelgeving zorgt in Groot-Brittannië voor veel ophef in het MKB als gevolg van gebrek aan voorlichting en de veel grotere administratieve last. Ook in Nederland klinken deze geluiden. Kamerlid Bashir (SP) stelde er zelfs vragen over aan staatssecretaris Wiebes van Financiën.

Ook uitgevers hebben te maken met de nieuwe btw-regelgeving bij verkoop over de landsgrenzen. Digitale uitgaven worden gezien als elektronische dienst. Vooral bij verkoop van gebundelde en samengestelde producten (print en digitaal) is het lastig het juiste btw-tarief te bepalen. Met de nieuwe regels wordt het er niet eenvoudiger op. Kamerlid Bashir ziet deze problematiek ook en vraagt Wiebes daarom om opheldering.

Het NUV is blij met dit initiatief en ziet de antwoorden van de staatssecretaris met belangstelling tegemoet.