Kamermeerderheid voor laag btw-tarief digitale nieuwsproducten en boeken

De Tweede Kamer heeft vorige week een motie aangenomen die oproept tot een laag btw-tarief voor digitale nieuwsproducten en boeken. Een ruime meerderheid van SP, Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en CDA steunde de motie van Kamerlid Peters (GroenLinks). In de motie wordt de Nederlandse regering verzocht zich in Europa sterk te maken voor het lage btw-tarief op digitale nieuwsproducten en boeken.

In Nederland geldt voor printmedia het lage btw-tarief (6 procent), terwijl voor digitale media het standaardtarief (nu 19 procent en vanaf oktober 2012 21 procent) moet worden betaald. Om het btw-tarief op digitale producten te verlagen is echter een unaniem besluit van de Europese Raad noodzakelijk: alle 27 ministers van Financiën moeten instemmen met een aanpassing van de btw-richtlijn. De vandaag aangenomen motie dwingt de Nederlandse minister van Financiën in het Europese btw-debat te pleiten voor een laag btw-tarief voor digitale nieuwsproducten en e-boeken.

Kamerlid Peters heeft de regering verzocht vóór Prinsjesdag kenbaar te maken op welke wijze het kabinet de motie gaat uitvoeren. Hoewel de motie op korte termijn geen verandering brengt in de btw-tarieven, verwelkomt het NUV de aangenomen motie. Voor het eerst spreekt een meerderheid in de Tweede Kamer zich zo duidelijk uit voor een laag btw-tarief.