Kamer akkoord met Wet op de vaste boekenprijs

De Eerste Kamer heeft de wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs met algemene stemmen aangenomen. Met de wijziging wordt de personeelskorting voor boekverkopers en de uitgever van het boek opnieuw ingevoerd.

Daarnaast wordt de vaste boekenprijs van toepassing op buitenlandse verkopers die boeken uit Nederland importeren en aan eindafnemers in Nederland verkopen. De bepaling is echter niet van toepassing op boekverkopers binnen de Europese Unie, tenzij de verkoper het oogmerk heeft deze wet te ontduiken. Daarnaast wordt de vaste prijs voor geïmporteerde buitenlandse bladmuziekuitgaven afgeschaft.

Uitstel voor vrijgeven van de prijs wetenschappelijke boek

De minister heeft voorlopig het vrijgeven van de prijs van het wetenschappelijke boek uitgesteld om de evaluatie in 2014 af te wachten en de uitvoerbaarheid nader te bestuderen. De gewijzigde Wet op de vaste boekenprijs zal daarom slechts gedeeltelijk in werking treden. De komende periode wordt bekend wanneer de overige bepalingen in werking treden.

Wijziging Besluit vaste boekenprijs

In het kader van de evaluatie is op 1 januari van dit jaar reeds eerder het gewijzigde Besluit vaste boekenprijs van kracht gegaan. Naast een aantal technische veranderingen, kan vanaf dit jaar door uitgevers jaarlijks voor dezelfde titel een actie- of combinatieprijs worden vastgesteld. Het Commissariaat voor de Media had in een oordeel reeds eerder gekozen voor deze benadering. Verder mogen boeken volgens het gewijzigde besluit eerder als welkomstaanbieding door een boekenclub worden aangeboden.

De nieuwe wet- en regelgeving biedt nog geen oplossing voor het gecombineerd aanbieden van apps bij boeken. Vooralsnog moet hiervoor een combinatieprijs worden aangevraagd, die geldt voor maximaal zes maanden.