Kabinet start consultatie over voorstel auteursrecht

De ministeries van OCW, Economische Zaken, en Justitie hebben gezamenlijk een internetconsultatie uitgezet betreffende de EU voorstellen over modernisering van het auteursrecht (Richtlijn auteursrechten in de Digital Single Market).

Het NUV zal (en waar mogelijk samen met andere stakeholders) aan deze consultatie meedoen om op deze wijze de belangen van zijn leden optimaal te waarborgen.

Meer informatie via deze link.