Kabinet reageert op ‘content in de digitale interne markt’

Het kabinet heeft gereageerd op de mededeling van de Europese Commissie ‘licensing Europe’, waarin  wordt uiteengezet wat de plannen zijn om het auteursrechtbeleid te herzien en te moderniseren. Kort gezegd wordt in het plan aangekondigd dat in 2013 gesprekken plaatsvinden met belanghebbenden, om vervolgens in 2014 te kunnen besluiten of de Europese regelgeving aangepast moet worden. Het Nederlands Uitgeversverbond heeft reeds input en aandachtspunten verstuurd aan de Commissie.

Inmiddels is duidelijk dat de Nederlandse regering positief staat tegenover de Europese voorstellen en uitkijkt naar de conclusies. Het kabinet verwelkomt daarom de beslissing van de Europese Commissie om aan regelgeving rond user generated content de komende tijd prioriteit te geven. Hetzelfde geldt voor de plannen inzake tekst- en datamining. In de reactie  van het kabinet wordt benadrukt dat het huidige auteursrecht onvoldoende rekening houdt met user generated content, datamining, cloud computing, gebruik van werken binnen het onderwijs en creatief hergebruik door bijvoorbeeld documentairemakers.

Voor het kabinet staat voorop dat hergebruik van beschermde werken eenvoudiger moet worden zonder afbreuk te doen aan de bescherming van creatieve prestaties van rechthebbenden. Bij voorkeur zou dit moeten leiden tot flexibilisering van de lijst met uitzonderingen in de auteursrechtrichtlijn.