Jaarverslagen

Ieder jaar publiceert het NUV een jaarverslag om zijn leden en andere stakeholders te informeren over de speerpunten en activiteiten van het NUV en de aangesloten brancheverenigingen. Daarnaast staat daarin waar de brancheorganisatie zich in de verdere toekomst op zal richten. Achter in het jaarverslag staan kengetallen met betrekking tot een aantal belangrijke ontwikkelingen in de sector, belicht vanuit diverse perspectieven, en de bruto-mediabestedingen naar mediumtype. Aan het jaarverslag 2016 zijn via factsheets allerhande actuele feiten en cijfers over de diverse branches toegevoegd.

Jaarverslag 2016

Alle jaarverslagen