Jaarverslag NUV 2014 online

Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) presenteert het jaarverslag 2014 online.

Het jaarverslag informeert u over onze speerpunten en activiteiten in het afgelopen jaar, maar ook in 2015 en verder. Vertegenwoordigers van het NUV en de vijf aangesloten groepsverenigingen (GAU, GEU, GPT, MVW en NDP Nieuwsmedia) bieden inzage in hun werkzaamheden en de belangrijkste ontwikkelingen in hun vakgebied.

Graag nodigen we u uit om het jaarverslag te lezen op www.nuvjaarverslag.nl.

Afbeelding