Jaarverslag NUV 2013 online

Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) presenteert het jaarverslag 2013 online.

Het NUV-jaarverslag informeert u over de speerpunten en activiteiten van de brancheorganisatie in het afgelopen jaar. Aan de hand van interviews bieden vertegenwoordigers van het NUV en de aangesloten groepsverenigingen inzage in hun werkzaamheden en de belangrijkste ontwikkelingen in hun vakgebied. Daarnaast kunt u lezen waar we ons, ook in de verdere toekomst, op zullen richten. Graag nodigen we u uit om het jaarverslag te lezen op www.nuvjaarverslag.nl.